Plon główny

          Zboża. Jęczmień, owies oraz żyto- są to rośliny zbożowe, z tych roślin większą część zbiorów przeznacza się na paszę. Uzyskiwane przeciętne plony zbóż w kraju są niskie - zwykle one nie przekraczają 30 q z 1 ha. Plonują one jednak znacznie wyżej, świadczą o tym plony uzyskiwane w niektórych gospodarstwach, przekraczające 40, a nawet 50 q z 1 ha, dzięki doborowi odpowiednich odmian i stosowaniu prawidłowej agrotechniki.          Glebowe wymagania wymienionych gatunków zbóż są różne. Większe wymagania ma jęczmień, który daje wysokie plony na glebach o dobrej strukturze, odczynie lekko kwaśnym lub też obojętnym , właściwie uprawianych i nie zachwaszczonych. Na glebach kwaśnych, niezbyt zasobowych w składniki pokarmowe jęczmień daje niestety niskie plony. Lepiej będzie tam plonował owies, pod warunkiem jednak, że będą to gleby dostatecznie wilgotne lub gospodarstwo będzie znajdowało się w okolicach o większej ilości opadów, np. w rejonach nadmorskich czy podgórskich. Małe wymagania na również żyto, ale zaletą jego jest to, że nie potrzebuje dużo wilgoci, może więc być uprawiane na glebach lżejszych oraz suchszych.

          W celu uzyskania dobrych plonów zbóż na glebach słabszych trzeba szczególnie starannie i terminowo wykonywać zabiegi uprawowe.

          Termin wykonywania orki siewnej pod żyto, jest bardzo ważny. Trzeba ją wykonać około 3 tygodni przed siewem, gdyż na siew w rolę nie odleżało żyto reaguje zniżka plonu. Jeżeli z jakiś względów nie można wykonywać orki w opisanym terminie, to należy ją wykonać bezpośrednio przed siewem i zastosować wał pierścieniowy, niż opóźniać termin siewu. Opóźnienie siewu powoduje obniżkę plonów.

          Optymalny termin siewu żyta przypada między 5 a 30 września, zależnie od rejonu kraju. Najczęściej, bo do 15 września, powinno być zasiane żyto w Polsce, północno-wschodniej, między 15 a 25 września- w centralnej, a do 30 września- w Polsce zachodniej. Siewy zarówno zbyt wczesne, jak i zbyt późne powodują zwykle obniżenie plonów.

          Wysiewa się zwykle 120 -160 kg ziarna siewnego żyta, w rzędach 12-15 cm, na głębokość około 3 - 4 cm. Ilość wysiewu uzależnia się od warunków glebowych: na glebach lepszych, zwięźlejszych, wysiewa się 120 -140 kg, na lżejszych zaś i po gorszych przedplonach, np. po zbożach, wysiewa się 140 -160 kg ziarna na 1 ha.

          Przygotowanie pola pod zasiew zbóż jarych, polega na wykonaniu orki przedzimowej. Uprawki poprzedzające tę orkę zależą od terminu zejścia przedplonu. Jeżeli schodzi on z pola wcześnie, to zwykle wykonuje się podorywkę i bronowanie, które powtarza się w miarę wschodzenia chwastów.

          Nawozy fosforowe i potasowe, daje się jesienią przed wykonaniem orki siewnej- pod zboża ozime, czy przedzimowej - pod zboża jare. Natomiast na glebach lżejszych nawozy, szczególnie potasowe, pod zboża jare mogą być stosowane wiosną.

          Orientacyjne dawki nawozów mineralnych, wynoszą (w kg czystego składnika na 1 ha).
Żyto
 • 40-80 (azot)
 • 40-80 (fosfor)
 • 60-100 (potas)

  Jęczmień
 • 40-90 (azot)
 • 50-90 (fosfor)
 • 60-110 (potas)

  Owies
 • 40-100 (azot)
 • 40-80 (fosfor)
 • 60-110 (potas)

  Podane dawki są wystarczające do uzyskania plonów w wysokości 30-35 q z ha. Jeżeli w gospodarstwie uzyskuje się wyższe plony , to należy stosować większe od podanych dawki nawozów.

            Ustalenie wysokości dawek nawozów fosforowych i potasowych zależy od zasobności gleb w te składniki, na glebach uboższych, ale dostatecznie wilgotnych, stosuje się wyższe z podanych dawek, natomiast na zasobnych lub suszonych - niższe.

            Wysokość dawek nawozów azotowych, zależy to między innymi od odmian. Jeżeli odmiana jest bardziej podatna na wyleganie, jak np. żyto Dańkowskie Selekcyjne, to stosuje się dawki niższe. Po dobrych przedplonach, np. po roślinach okopowych czy motylkowych, stosuje się niższe dawki nawozów, a po gorszych, np. zbożach - wyższe. Na glebach lepszych również stosuje się niższe dawki.

            Nawozy azotowe pod żyto, stosuje się zwykle w dwóch terminach: 20-30 kg azotu - przed siewem, a pozostałą część - wiosną po zejściu okrywy śnieżnej. Te terminy zalecane są przy uprawie żyta w słabych stanowiskach, tj. po roślinach zbozowych. Natomiast w stanowiskach dobrych, tj. po okopowych czy strączkowych, całą dawkę nawozów azotowych stosuje się wiosną: pierwszą część - 40 -50 kg azotu po zejściu pokrywy śnieżnej, a drugą w okresie strzelania w źdźbło, tj. około trzech tygodni później.

            Pod zboża jare, stosuje się 40-50 kg azotu przed siewem, a pozostałą część po zakończeniu krzewienia się roślin. Przy uprawie jęczmienia na glebach kwaśnych wskazane jest stosowanie jesienią nawozów wapniowych.

            Zboża jare należy wysiewać wiosną, tylko jak najwcześniej, tj. wtedy, gdy gleba obeschnie i można ją przygotować do siewu.

            Przygotowanie pola pod siew ogranicza się zwykle do bronowania- na glebach lżejszych, lub kultywatorowania i bronowania - na glebach cięższych. Termin siewu przypada najczęściej w końcu marca lub w pierwszej połowie kwietnia, zależnie od rejonu kraju i przebiegu pogody. Pierwszy zwykle wysiewa się owies, a zaraz po nim jęczmień.

            Zalecana ilość wysiewu ziarna: 120 -170 kg jęczmienia i 130 - 220 kg owsa, przy czym na glebach lżejszych i uboższych wysiewa się większe z podanych ilości, na glebach dobrych mniejsze. Ziarno wysiewane jest siewnikiem, w rozstawie 12 -15 cm na głębokość 3-4 cm.

            Po wysiewie zbóż jarych niezbędne jest zwykle wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych w celu niszczenia chwastów i skorupy glebowej.

            Poprawnie wykonane borowanie przed wzejściem roślin i po wytworzeniu przez nie 3-5 liści niszczy większość chwastów. Jeśli mim to pole jest zachwaszczone, należy stosować środkichemiczne, tj. herbicydy: np. w zasiewach jęczmienia - Chwastox płynny 30, Pielik, Aminopielik czy też Chwastox M lub D - w dawkach oraz terminach podanych na opakowaniach. Należy pamiętać, że owies jest bardzo wrażliwy na środki chemiczne i można go opryskiwać tylko Chwastoxem.  Dodaj komentarz

  • Załóż konto, jeśli chcesz być powiadamiany o odpowiedziach.

  •    Zabespieczenie antyspamowe, przepisz liczbę: 21 ->