Dobór roślin

            Łąki i pastwiska zachwaszczone i porośnięte małowartościowymi trawami najlepiej jest zaorać i obsiać odpowiednią mieszanką traw i roślin motylkowych. Do mieszanek należy dobierać takie trawy, z których możemy otrzymać wysokie plony, które także szybko odrastają po skoszeniu czy też spasieniu, dobrze wykorzystują składniki pokarmowe z gleby oraz s a chętnie zjadane przez zwierzęta. Na pastwiskach należy dobierać rośliny, które dobrze znoszą częste przygryzanie i deptanie przez zwierzęta oraz tworzące zwartą oraz mocną darń.
            Powinniśmy dążyć do tego, aby zasiane mieszanki można było, w zależności od potrzeb, użytkować kośnie i pastwiskowo. Trawy odpowiadające tym wymagania to:
 • kostrzewa łąkowa oraz tymotka łąkowa- na zwięzłe i średnio zwięzłe gleby mineralne dostatecznie wilgotne oraz w mniejszym stopniu na organiczne,
 • kupkówka pospolita oraz stokłosa bezostna- na suchsze oraz uboższe gleby mineralne, kupkówka- także na organiczne,
 • wiechlina łąkowa- na wszystkie gleby oraz życica trwała - głównie na pastwiskach na zwięzłych oraz średnio zwięzłych glebach mineralnych.
              Na użytkowanie tylko kośne można wysiewać wyczyniec łąkowy- na gleby organiczne i zalewane łąki na glebach mineralnych, a na suchsze gleby - rajgras wyniosły (francuski), dający bardzo wysokie plony.
              Z roślin motylkowatych na łąki stosujemy główniekoniczynę łąkową (czerwoną) - na zwięzłe gleby mineralne, koniczynę białoróżową (szwedzką) - na gleby organiczne oraz wilgotniejsze gleby mineralne, komonicę zwyczajną - na gleby suchsze, natomiast, koniczynę białą - na pastwiska na wszystkich glebach.
              Poniżej podam 5 przykładów mieszanek. Mieszanki 1,2,3 oraz 4 tak dobrane, że można je użytkować zarówno kośnie, jak pastwiskowo. Mieszanka 1 - przeznaczona jest na gleby mineralne zwięzłe oraz średnio zwięzłe Mieszanka 2- na mineralne gleby próchnicze umiarkowanie wilgotne Mieszanka 3- na suchsze gleby mineralne Mieszanka 4- na gleby organiczne Mieszanka 5- tylko na użytkowanie kośne na gleby organiczne.             Przy wysiewie wiosną do mieszanki 4 możemy dodać 3 kg życicy trwałej (rajgrasu angielskiego), natomiast do mieszanki 5 możemy dodać 2 kg życicy wielokwiatowej (rajgrasu włoskiego). Przykłady mieszanek do obsiewu łąk oraz pastwisk (wysiew w kg nasion na 1 ha).

  Wykaz roślin


 • Wyczyniec łąkowy - 1 mieszanka - 0 kg
 • Kostrzewa łąkowa - 1 mieszanka - 18 kg
 • Tymotka łąkowa - 1 mieszanka - 3 kg
 • Kupkówka pospolita -1 mieszanka - 0 kg
 • Życica trwała (rajgras angielski) -1 mieszanka - 12 kg
 • Wiechlina łąkowa - 1 mieszanka - 2 kg
 • Koniczyna łąkowa (czerwona) - 1 mieszanka - 1 kg
 • Koniczyna białoróżowa -1 mieszanka - 0 kg
 • Koniczyna biała - 1 mieszanka - 1.5 kg
  Razem 37.5 kg


 • Wyczyniec łąkowy - 2 mieszanka - 0 kg
 • Kostrzewa łąkowa - 2 mieszanka - 12 kg
 • Tymotka łąkowa - 2 mieszanka - 4 kg
 • Kupkówka pospolita - 2 mieszanka - 2 kg
 • Życica trwała (rajgras angielski) - mieszanka 2 - 8 kg
 • Wiechlina łąkowa - 2 mieszanka - 4 kg
 • Koniczyna łąkowa (czerwona) - 2 mieszanka - 1 kg
 • Koniczyna białoróżowa -2 mieszanka - 0 kg
 • Koniczyna biała - 2 mieszanka - 1.5 kg Razem 32.5 kg


 • Wyczyniec łąkowy - 3 mieszanka - 0 kg
 • Kostrzewa łąkowa - 3 mieszanka - 0 kg
 • Tymotka łąkowa - 3 mieszanka - 4 kg
 • Kupkówka pospolita - 3 mieszanka - 6 kg
 • Życica trwała (rajgras angielski) - 3 mieszanka - 6 kg
 • Wiechlina łąkowa - 3 mieszanka - 4 kg
 • Koniczyna łąkowa (czerwona) - 3 mieszanka - 1 kg
 • Koniczyna białoróżowa -3 mieszanka - 0 kg
 • Koniczyna biała - 3 mieszanka - 1.5 kg Razem 22.5 kg


 • Wyczyniec łąkowy - 4 mieszanka - 0 kg
 • Kostrzewa łąkowa - 4 mieszanka - 12 kg
 • Tymotka łąkowa - 4 mieszanka - 3 kg
 • Kupkówka pospolita - 4 mieszanka - 3 kg
 • Życica trwała (rajgras angielski) - 4 mieszanka - 0 kg
 • Wiechlina łąkowa - 4 mieszanka - 6 kg
 • Koniczyna łąkowa (czerwona) - 4 mieszanka - 0 kg
 • Koniczyna białoróżowa -4 mieszanka - 0 kg
 • Koniczyna biała - 4 mieszanka - 3 kg
  Razem 27.0 kg


 • Wyczyniec łąkowy - 5 mieszanka - 5 kg
 • Kostrzewa łąkowa - 5 mieszanka - 6 kg
 • Tymotka łąkowa - 5 mieszanka - 4 kg
 • Kupkówka pospolita - 5 mieszanka - 2 kg
 • Życica trwała (rajgras angielski) - mieszanka 5 - 0 kg
 • Wiechlina łąkowa - 5 mieszanka - 5 kg
 • Koniczyna łąkowa (czerwona) - 5 mieszanka - 0 kg
 • Koniczyna białoróżowa - 5 mieszanka - 3 kg
 • Koniczyna biała - 5 mieszanka - 0 kg
  Razem 25.0 kg
 • Następny rozdział:

  Użytkowanie
  Dodaj komentarz

  • Załóż konto, jeśli chcesz być powiadamiany o odpowiedziach.

  •    Zabespieczenie antyspamowe, przepisz liczbę: 10 ->