Zabiegi pielęgnacyjne

     Najpowszechniejsze stosowane zabiegi na łąkach i pastwiskach to: rozgarnianie kretowisk, usuwanie kęp śmiałka darniowego i turzyc oraz pojawiających się krzewów, wałowanie łąk i pastwisk wiosną (zwłaszcza położonych na glebach organicznych, podatnych na "pęcznienie" w zimie), a także latem w celu wyrównywania powierzchni, bieżące zwalczanie chwastów, zwłaszcza na drogach, skarpach i groblach, z których nasiona przenoszone są przez wiatr na położone obok użytki trwałe. Na pastwiskach konieczne jest dokaszanie niedojadów, usuwanie lub rozgarnianie łajniaków oraz naprawa ogrodzeń.      Spółki wodne zajmują się konserwacją urządzeń melioracyjnych i prowadzeniem nawodnień. Do zarządów tych spółek należy kontrola, czy urządzenia funkcjonują sprawnie oraz czy zastawki są na czas zastawiane. Drobniejsze prace, jak oczyszczanie wiosna przepustów, lokalnych zanieczyszczeń rowów czy odprowadzanie nagromadzonej w obniżeniach terenu wody, użytkownik powinien wykonywać we własnym zakresie, a zwłaszcza że na własnych łąkach zauważy je najszybciej. Racjonalne użytkowanie łąk oraz pastwisk powinno prowadzić do jak najdłuższego ich spasania, nawet do końca listopada, jeżeli pozwala na to stan darni i warunki atmosferyczne. We wrześniu i na początku października należy skarmiać wszelkie zielonki polowe z roślin jednorocznych, wysianych jako wsiewki poplonowe, czy poplony ścierniskowe, które w późniejszym okresie przemarzają. Trawy natomiast nie tracą na swojej wartości mimo krótkotrwałych przymrozków i można je spasać w późniejszym okresie, zwłaszcza jałowizną oraz owocami.
Poprzedni rozdział:

Nawożenie potasem
Dodaj komentarz

  • Załóż konto, jeśli chcesz być powiadamiany o odpowiedziach.

  •    Zabespieczenie antyspamowe, przepisz liczbę: 14 ->