Pasza dla drobiu

Kogut W ekologicznym produkowaniu jaj, dopuszcza się żywienie kurcząt za pomocą:
 • mlekiem i produktami mlecznymi
 • rybami
 • mięczakami
 • skorupiakami
 • paszami mineralnymi
 • wybranymi dodatkami paszowymi ( witaminy, minerały)


  Produkcja roślinnych pasz powinna być prowadzona na nawozach organicznych z użyciem roślin odpornych na choroby oraz przy zachowaniu żyzności gleby w oparciu o płodozmian (przynajmniej czteroletni).


  Gleby, woda i powietrze na terenie gospodarstw produkujących pasze na potrzeby ekologicznej produkcji jaj nie mogą wykazywać przekroczenia dopuszczalnych stężeń substancji szkodliwych.. Rośliny do produkcji ziarna i nasion nie mogą być modyfikowane genetycznie oraz muszą pochodzić z gospodarstw ekologicznych.


  Wymogi produkcji ekologicznejzakładają że w żywieniu należy stosować 70-80% składników z produkcji ekologicznej. Zbożowe pasze roślinne dopuszczone do produkcji ekologicznej oraz nadające się do żywienia kurcząt to ziarna:
 • owsa
 • pszenicy
 • orkiszu
 • prosa
 • sorga
 • ryżu
 • kukurydzy
  Wszystkie te ziarna muszą być w postaci nierozdrobnionej.


  Pasza dla drobiu W postaci rozdrobnionejw żywieniu możemy stosować także ziarna takie jak:
 • owies
 • pszenica
 • jęczmień
 • żyto
 • kukurydzy
 • ryżu
  Rozdrobnienie - to oznaczy płatkowanie (owies) i śrutowanie (ziarno pozostałych zbóż), ryż może być użyty pod postacią nasion połamanych.


  Możemy także stosować otręby (kielki):
 • pszenicy
 • ryżu


  Należy jednak pamiętać o tym, że w warunkach krajowych kukurydza importowana, jak również importowany gluten kukurydziany często nie będą miały zastosowania z uwagi na wyprodukowanie metodami inżynierii genetycznej. Dopuszczona do ekologicznego żywienia kukurydza krajowa lub inna powinna być o potwierdzonym pochodzeniu i wykluczeniu GMO oraz gluten pozyskiwany z niej jako produkt uboczny przy wyrobie skrobi.


  Kury Stosować w żywieniu możemy też rośliny oleiste rozdrobioneczyli nasiona:
 • rzepaku
 • soji prażonej
 • lnu
 • nasiona słonecznika
 • bawełny
 • sezamu
  Dopuszcza się również makuchy (wytłoki) rzepakowe i sojowe będące produktem ubocznym przy tłoczeniu oleju z wykluczeniem ekstrakcji rozpuszczalnikami oraz użycia roślin genetycznie modyfikowanych.
  Wszystkie wymienione pasze, możemy podawać w postaci kiszonki, którą można wyprodukować we własnym gospodarstwie, jako produkty uboczne oraz odpady roślinne (liście okopowe, odpadki warzyw).


  Używanie drożdży piwnych w ekologicznym żywieniu, wymaga udokumentowania ekologicznego procesu wyrobu i stosownej decyzji instytucji certyfikującej. Znacząca zawartość białka i naturalnych witamin z grupy B stawia tę paszę jako ceny składnik mieszanek paszowych dla kur żywionych ekologicznie.


  Pasze pochodzenia zwierzęcego, które są dopuszczone i przydatne w ekologicznym żywieniu kurcząt rzeźnych to miedzy innymi, mleko świeże oraz jego przetwory, tj. proszek z mleka odtłuszczonego, z maślanki i z serwatki (zwykłej i pozbawionej laktozy), białko serwatki (ekstrahowane metodami fizycznymi), sproszkowana kazeina i laktoza. Drugą grupę stanowią ryby, tłuszcz rybny, tran (nierafinowany) oraz mączka rybna. Pasze te zawierają białko o zbilansowanej zawartości niezbędnych aminokwasów, zasobne w metioninę i lizynę.


  Żywienie drobiu rzeźnego
  W hodowli ekologicznej rezygnuje się z szybkiego odchowu oraz intensywnego żywienia na rzecz produktu charakteryzującego się wysoką jakością mięsa uzyskanego w warunkach utrzymania oraz żywienia zbliżonego do naturalnych czyli tradycyjnych. W produkcji ekologicznej przyjmuje się zazwyczaj niższą zawartość składników pokarmowych w mieszance paszowej i zakłada znacznie dłuższy okres dla osiągnięcia wagi ubojowej, niż w warunkach stosowanych w produkcji brojlerowej. W żywieniu ważne jest aby :
 • pasze naturalne były zbierane przez ptaki podczas ich żerowania na wolnym wybiegu
 • zapewnienie dobrych warunków ich utrzymania
 • zapewnienie czystej i świeżej ściółki
 • trzeba umożliwić kurczętom korzystanie z świeżego powietrza oraz promieni słonecznych


  Utrzymywanie przez ptaki naturalnej odporności, która jest bardzo ważna z uwagi na eliminację z paszy profilaktycznych dodatków paszowych kontrolujących rozwój patogennej mikroflory jelit oraz zabezpieczających przeciwko pasożytom przewodu pokarmowego (kokcydiozie). Żywienie pół-intensywne lub ekstensywne, stosuje się w zależności od potrzeb oraz typu produkcji ekologicznej. Dzięki temu można stworzyć w warunkach kontrolowanych przez hodowcę zrównoważonego rozwoju produkcji z zachowaniem równowagi w najbliższym środowisku i otaczającej przyrodzie. Produkt w ten sposób pozyskany będzie miał w mniejszym lub większym stopniu cechy kurczęcia rzeźnego przy zachowaniu cech jakie ma kurczak wiejski, który jest produkowany jeszcze przez podjęciem produkcji brojlerów. Kurczaki które były wcześniakami niestety posiadały gorzej umięśnione ciało i miały mniejszą masę od współczesnego brojlera.


  Wymogi prawne w żywieniu drobiu:
 • zapewnienie w dawce pokarmowej co najmniej 65% udziału zbóż
 • pobieranie paszy przez ptaki w sposób naturalny (nie wymuszony)
  Według prawa pasze powinny być:
 • powinny być produkowane metodami ekologicznymi
 • nie mogą być oczyszczane (rafinowane) za pomocą metod chemicznych
 • nie mogą być konserwowane poprzez napromieniowanie oraz fale magnetyczne
 • nie mogą być pozyskiwane przy użyciu inżynierii genetycznej (GM)


  Istnieje zakaz stosowania w paszy i wodzie profilaktycznych leków zapobiegających chorobom inwazyjnym (kokcydiozie) oraz użycie stymulatorów nieśności i innych.


  Mieszanki ekologiczne nie mogą zabierać takich substancji jak:
 • kokcydiostatyki
 • barwniki syntetyczne
 • antybiotyki paszowe
 • konserwanty
 • probiotyki
 • syntetyczne przeciwutleniacze
 • substancje smakowo- zapachowe
 • środki pobudzające apetyt (które wydzielają soki trawienne)
 • pasze bądź organizmy modyfikowane genetycznie
 • komponenty paszowe produkowane przy użyciu rozpuszczalników i w wyniku ekstrakcji, m.in. wysokobiałkowe śruty poekstrakcyjne


  Użycie konserwantów jest dopuszczone wyłącznie w produkcji kiszonek przeznaczonych do ekologicznego żywienia kur. Trudny do utrzymania u drobiu jest warunek samowystarczalności gospodarstwa pod względem produkcji pasz z uwagi na częste oderwanie tej gałęzi produkcji od ziemi i działalności agrotechnicznej. W tym przypadku dopuszczalne jest, ograniczone wprowadzenie pasz pochodzących z zakupu - w ilości nieprzekraczaj ącej 20% suchej masy paszy zużywanej w ciągu roku. Osoba prowadząca ekologiczną produkcję jaj, w uzasadnionych przypadkach może uzyskać zgodę na stosowanie większej ilości pasz pochodzących z zewnątrz oraz określić warunki ich pozyskania i stosowania. Pochodzenie i ekologiczny sposób produkowania pasz pochodzących z produkcji własnej i z zakupu muszą być znane i zatwierdzone przez jednostkę certyfikującą. Udokumentowane pochodzenie i jakość, muszą posiadać pasze ekologiczne sprowadzone z zagranicy, tak samo jak roślin dziko rosnących i produktów z nich powstałych (np. preparatów ziołowych).
 • Poprzedni rozdział:

  Pasza dla bażantów

  Następny rozdział:

  Pasza gęsi
  Dodaj komentarz

  • Załóż konto, jeśli chcesz być powiadamiany o odpowiedziach.

  •    Zabespieczenie antyspamowe, przepisz liczbę: 20 ->