art(); $nowy_komentarz = $obiekt->sprawdz_ciasteczko(); // to juz nie jest ciasteczko tak naprawde $zabespieczenie = (int)(rand()/100000000); $kopia_zapasowa_komenta = $obiekt->kopia_zapasowa_komenta($art); $menu = $obiekt->menu($art); $pelen_artykul = $obiekt->pelen_artykul($art); $tytul_strony = $pelen_artykul[0][2]." - mieszalniapasz.pl"; $komentarze = $obiekt->komentarze($art); $nawigacja = $obiekt->nawigacja($art); $podtytul_strony = $obiekt->podtytul_slownik($art); $lewy_banner = $obiekt->lewy_banner(); $podtematy = $obiekt->podtematy($art); $temar_poprzedni = $obiekt->temar_poprzedni($art); $temar_nastepny = $obiekt->temar_nastepny($art); $keyword = $obiekt->keyword($art); $description = $obiekt->description($art); $bledy_rejestracji = $obiekt->bledy_rejestracji(); $pelen_artykul[0][1]=str_replace('',$bledy_rejestracji ,$pelen_artykul[0][1]); $pelen_artykul[0][1]=str_replace('',$zabespieczenie ,$pelen_artykul[0][1]); $blokuj_komentarze = $obiekt->blokuj_komentarze($art); $blokuj_sasiednie_tematy = $obiekt->blokuj_sasiednie_tematy($art); $pytanie_najciekawsze_kom = $obiekt->mysql->pytanie_najciekawsze_kom($art); // jeśli nie jest ustawiony słownik domyślny limit to 10 komentarzy $smarty = new Smarty(); $smarty->template_dir = 'views'; $smarty->compile_dir = 'smarty_temp'; $smarty->assign('menu', $menu); $smarty->assign('art', $art); $smarty->assign('login', $login); $smarty->assign('keyword', $keyword); $smarty->assign('description', $description); $smarty->assign('podtematy', $podtematy); $smarty->assign('podtematy', $podtematy); $smarty->assign('lewy_banner', $lewy_banner); $smarty->assign('komentarze', $komentarze); $smarty->assign('tytul_strony', $tytul_strony); $smarty->assign('zabespieczenie', $zabespieczenie); $smarty->assign('nowy_komentarz', $nowy_komentarz); $smarty->assign('blokuj_komentarze', $blokuj_komentarze); $smarty->assign('bledy_rejestracji', $bledy_rejestracji); $smarty->assign('pytanie_najciekawsze_kom', $pytanie_najciekawsze_kom); $smarty->assign('kopia_zapasowa_komenta', $kopia_zapasowa_komenta); $smarty->assign('blokuj_sasiednie_tematy', $blokuj_sasiednie_tematy); $smarty->assign('podtytul_strony', $podtytul_strony); $smarty->assign('temar_poprzedni', $temar_poprzedni); $smarty->assign('temar_nastepny', $temar_nastepny); $smarty->assign('pelen_artykul', $pelen_artykul); $smarty->assign('nawigacja', $nawigacja); $smarty->display('temat.tpl'); ?>