Produkcja pasz

Bardzo ważne jest znaczenie pasz w produkcji zwierzęcej.
Na całym świecie jest duży wzrost zapotrzebowania na mięso i produkty pochodzenia zwierzęcego.
Ta sytuacja wymaga stałego zwiększania pogłowia zwierząt oraz ich produkcyjności. Wytwarzane są nowe rasy i odmiany zwierząt, dąży się do zapewniania im najlepszych warunków utrzymania, a zwłaszcza żywienia.
Nie chodzi tu tylko o ilość i jakość pasz, ale także o ich koszt.
Ich udział w ogólnych kosztach produkcji np. żywca wołowego oraz mleka waha się w granicach 60 do 80 %.
Można stwierdzić więc, że o efektywności (opłacalności) produkcji zwierzęcej decyduje przede wszystkim postęp w produkcji pasz.
Trudności wzrastające w zakresie produkcji żywności na świecie spowodowały, że rzędy niektórych krajów zaczęły ograniczać sprzedaż nadwyżek produktów roślinnych.
Wskutek tego ceny pasz na rynku światowym wzrosły bardzo poważnie, w szczególności w minionych latach tj. 1974 i 1975.
W Polsce wskutek nie sprzyjających warunków atmosferycznych część rolników znalazła się w bardzo trudnej sytuacji paszowej, co spowodowało gwałtowny wzrost zapotrzebowania na przemysłowe mieszanki paszowe.
W celu uniknięcia ryzyka i trudności, każdy rolnik powinien zwrócić uwagę na produkcję pasz w swoim własnym zakresie, szczególną uwagę należy zwrócić na gromadzenie odpowiedniej ilości zapasów i racjonalne skarmianie.
Umożliwi to równomierne żywienie przez cały rok i przyczyni się do obniżenia kosztów produkcji.
Następny rozdział:

Intensyfikacja produkcji pasz
Przeczytaj dalej:


Pasza dla królików,

Pasza dla bażantów,

Pasza dla drobiu,

Pasza gęsi,

Dobór roślin pastewnych,

Pasza dla przepiórek

  • Napisane: 2012-12-16 , 21:34:55

    Produkcja pasz dla przepiórek


    Napisany przez: Janek     2 odpowiedzi


    Od wielu lat zajmuję się hobbystyczną hodowlą przepiórek, jednak do tej pory u żadnego producenta nie trafiłem na dobrą ofertę pasz dedykowaną typowo dla przepiórek. Mieszkam w północnej wielkopolsce. Czy ktoś zna jakiegoś prducenta dobrej paszy dla przepiórek?

Dodaj komentarz

  • Załóż konto, jeśli chcesz być powiadamiany o odpowiedziach.

  •    Zabespieczenie antyspamowe, przepisz liczbę: 15 ->