sprawdz_ciasteczko(); // to juz nie jest ciasteczko tak naprawde $id = $obiekt->get_id(); $info = $obiekt->pierwszy_komentarz_czyli_temat($id); $art = $info[0][1]; $znak = $info[0][5]; $zabespieczenie = (int)(rand()/100000000); $menu = $obiekt->menu($art); $utnij_substrykcje = $obiekt->utnij_substrykcje($login,$znak); $komentarze = $obiekt->komentarze($art,$znak); $lewy_banner = $obiekt->lewy_banner(); $keyword = $obiekt->keyword($art); $tytul_strony = $obiekt->tytul_strony($art, $info[0][6]); $description = $obiekt->description($id); $kopia_zapasowa_komenta = $obiekt->kopia_zapasowa_komenta($art); $pytanie_najciekawsze_kom = $obiekt->mysql->pytanie_najciekawsze_kom($art); // jeśli nie jest ustawiony słownik domyślny limit to 10 komentarzy $smarty = new Smarty(); $smarty->template_dir = 'views'; $smarty->compile_dir = 'smarty_temp'; $smarty->assign('info', $info); $smarty->assign('art', $art); $smarty->assign('login', $login); $smarty->assign('keyword', $keyword); $smarty->assign('menu', $menu); $smarty->assign('admin', $admin); $smarty->assign('nowy_komentarz', $nowy_komentarz); $smarty->assign('komentarze', $komentarze); $smarty->assign('lewy_banner', $lewy_banner); $smarty->assign('tytul_strony', $tytul_strony); $smarty->assign('utnij_substrykcje', $utnij_substrykcje[0]); $smarty->assign('pytanie_najciekawsze_kom', $pytanie_najciekawsze_kom); $smarty->assign('kopia_zapasowa_komenta', $kopia_zapasowa_komenta); $smarty->assign('zabespieczenie', $zabespieczenie); $smarty->assign('description', $description); $smarty->display('detal.tpl'); ?>